GDPR

Tato stránka byla vytvořena v souladu s nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zajišťuje ochranu vašich osobních údajů.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů na této stránce je Nettex Software s.r.o, se sídlem Muchova 242/2, Dejvice, 160 00 Praha, IČO 19187165, zapsané v Městský soud v Praze.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Na této stránce zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefon a případně další informace, které do formuláře zadáte. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem odpovědi na váš dotaz nebo žádost a pro komunikaci s vámi.

3. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vaší žádosti nebo dotazu. Po vyřízení vaší žádosti nebo dotazu budou vaše údaje neprodleně smazány.

4. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Používáme moderní technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, poškozením nebo zneužitím.

5. Vaše práva ohledně vašich osobních údajů

Máte právo žádat přístup k vašim osobním údajům, opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezení zpracování vašich osobních údajů, přenos vašich osobních údajů a vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Můžete také kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

6. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na info@nettex.cz.

Tento dokument byl naposledy aktualizován 1.3.2024. V případě změny našich postupů nebo legislativních požadavků může být tento dokument aktualizován.